2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Vad krävs för att bli framgångsrik franchiseföretagare?

 • Motivation - att rå sig själv, äga och driva eget företag
 • Outnyttjad talang och kapacitet
 • Ej tidigare fått tillräcklig belöning för insats och resultat
 • Affärsbegåvning
 • Aktivitet - engergisk, dynamisk
 • Utåtriktad, säljinriktad, uthållig
 • Beredd att jobba hårt
 • Förmåga att umgås med och övertyga människor
 • Disciplinerad och samarbetsvillig
 • Villig att lära sig nya saker
 • Tillgång till kapital
 • Intresse och läggning för branschen
 • Branscherfarenhet - ej nödvändigtvis

» Tillbaka