2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Vad krävs för att bli framgångsrik franchisegivare?

 • Bra affärsidé
 • Fastställt marknadsbehov
 • Efterfrågan på produkten/tjänsten
 • Unik kunskap, rättighet, patent, idé för utförande
 • Långsiktighet - ej modefluga
 • Expanderande marknad
 • Rimlig konkurrenssituation
 • Affärsidén är kopierbar och möjlig att överföra till andra
 • Det går att dokumentera och skydda affärsinnehållet
 • Affärsidén ökar i attraktion när den sprids till flera orter
 • Tillgång till kapital
 • Möjlighet att tjäna pengar för både franchisegivare och franchisetagare
 • Uthållighet
 • Ledarskap
 • Förmåga att entusiasmera och motivera

» Tillbaka