2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Effectumkonsulter

Mats Ottoson

Pol.mag.

Mats har lång erfarenhet av arbete med återförsäljarkedjor och franchising, såväl i utveckling som i drift och i styrelsearbete. Som konsult har Mats medverkat i ett 80-tal utvecklingsprojekt i en mängd olika branscher.

Effectum Franchise Consulting
Box 146, 619 23 TROSA
Telefon: 0708-65 21 00
mats.ottoson@effectumsweden.se

 Mai Ottoson

Fil kand. 

Internationell säljerfarenhet. Översättare, skribent och redaktör under många år. Har under drygt tio år arbetat med kedjedokumentation och utveckling av både svenska och internationella system.

Effectum Franchise Consulting
Box 146, 619 23 TROSA
0156-178 08, 070-23 72 008
mai.ottoson@effectumsweden.se