2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Hälsokontroll av franchiseföretag

Syfte : Att identifiera möjligheter till förbättringar, effektiviseringar samt kvalitetssäkring i samarbetet och i franchisesystemet

I kontrollen ingår genomgång och analys av i huvudsak följande material och områden:
  1. Rekryteringsmaterialet och profilkrav på franchisetagare
  2. Startpaketet för nya franchisetagare
  3. Utbildningen av franchisetagare
  4. Handböcker med fokus på Driftmanualen
  5. Franchiseavtalet
  6. Samarbetsklimatet inom kedjan
  7. Profilering och kommersiell identitet
  8. Avgiftssystemet
  9. Franchiseekonomin
Genomgången sker med utgångspunkt från EU:s gruppundantag samt Svenska Franchiseföreningens etiska regler.

Resultatet av genomgången presenteras i skriftlig dokumentation inklusive åtgärdsförslag, samt diskuteras muntligt tillsammans med er styrelse/ledningsgrupp.

Projektet startar upp med ett Upptaktsseminarium där bl.a. grunderna i franchising gås igenom, SWOT- analys genomförs och de kritiska framgångsfaktorerna fastställs.

Analysmodellen lämpar sig även för genomgång av frivilligkedjor och filialsystem.

Klicka här för mer detaljerad information Hälsokontroll.pdf