2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Fallgropar

Fallgropar och de vanligaste försummelserna vid franchising:

  • Man har inte testat affärsidén tillräckligt länge och noga
  • Man har inte tagit fram fullständig dokumentation
  • Servicen till franchiseföretagarna är otillräcklig eller av dålig kvalitet
  • Man förstår inte att skapa förtroendefulla relationer med sina franchiseföretagare
  • Avtalet är slarvigt utformat eller inte heltäckande
  • Man har inte utbildat sina franchiseföretagare så att de kan sitt jobb
  • Man har satt för låga avgifter så att man inte kan bistå sina franchiseföretagare och hålla dem på rätt kurs
  • Man har slarvat vid rekryteringen och fått franchiseföretagare som inte håller måttet
» Tillbaka